شوراها، انجمن‌ها، مراکز فرهنگی و اجتماعی شهر کابل

اتحادیه تغییر صلح‌آمیز افغانستان
دفتر مرکزی شورای سرتاسری قوم حسین‌خیل
اتحادیه حقوق محصلان افغانستان
شورای اجتماعی مردم غوربند ولایت پروان
اتحادیه شرکت‌های سیاحتی، توریستی، حج و عمره
شورای اجتماعی مردم نیکپی، مقیم کابل
اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان
شورای اصلاحی کارمندان صحی افغانستان
اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا)
شورای زنان نخبه افغانستان
اتحادیه ملی معلولان و معیوبان قربانیان جنگ افغانستان
شورای ژورنالیستان افغانستان
اتحادیه هماهنگی متخصصان قوم احمدزی
شورای سرتاسری قوم شیخ‌محمد روحانی
اتحادیه هنرمندان معاصر افغانستان
کانون فرهنگی علامه‌فیضانی
افغان بنستگ
مجتمع تفاهم سازمان‌های اجتماعی افغانستان
انجمن اجتماعی معلولان پیشه‌آور افغانستان
نهاد اجتماعی اخلاص
انجمن خبرنگاران اقتصادی افغانستان
The national Maliks Association
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (AIBA)
بنیاد آرمان‌شهر
جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاه‌های خارجی
دفتر شورای اجتماعی ولسوالی خوشی لوگر مقیم کابل
دفتر شورای سرتاسری قوم ملکزیی
اشتراک در شوراها، انجمن‌ها، مراکز فرهنگی و اجتماعی شهر کابل