برای گرفتن لایسنس موتر انجام موارد زیر ضروری می باشد.

۱ : گرفتن فرم

۲: معاینه داکتر

۳ : کورس رانندگی چهار هفته

۴ : امتحان عملی در کابل ننداری و نظری در مدیریت ترافیک

۵ : چهار قطعه عکس ۳×۴

۶ : تحویل پول

۷ : بایومتریک

۸ : تحویل لایسنس

برای گرفتن لایسنس، به آدرس زیر مراجعه کنید:

کابل، دهمزنگ، ریاست ترافیک

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه