هر شهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی داخلی آموزش دیده، ابتدا به وزارت مربوط (برای اسناد مکاتب و دارالمعلمین‌ها وزارت معارف و برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی) مراجعه می‌کند و آن‌ها سند فراغت و تحصیلی‌شان را توسط مکتوب رسمی غرض تأیید به وزارت امور خارجه، معرفی می‌کنند.
مکتوب تائیدی وزارت مربوط را همراه با کاپی سند، غرض تأیید به بخش اسناد تحصیلی داخلی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه می‌سپارد.

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه