هر شهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی خارج از کشور آموزش دیده، ابتدا اسناد تحصیلی خویش را مورد تائید وزارت امور خارجه کشور متوقف فیها قرار داده، سپس به تائید سفارت و یا قونسلگری افغانستان در همان کشور می‌رساند.
نمایندگی افغانستان در آن کشور، آن را تأیید و غرض طی مراحل به وزارت امورخارجه افغانستان طی مکتوب رسمی می‌فرستد.
هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه افغانستان، شماره مکتوبی را که در سفارت و یا جنرال قونسلگری افغانستان برایش داده شده، با خود داشته باشد و آن شماره را همراه با اصل و کاپی اسناد تحصیلی به بخش تصدیق اسناد تحصیلی خارجی می‌سپارد.
بعد از تأیید، ریاست امور قونسلی اسناد و مدارک تحصیلی و یا تعلیمی را غرض اجراآت بعدی، به وزارت تحصیلات عالی و یا معارف می‌فرستد؛

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه