۱: در عریضه (مشخصات معلم )
۲: طی مراحل آن به شعبه مربوطه
اول تائید عریضه دوم بردن عریضه به شعبه سوانح سوم بردن عریضه به شعبه رئیس خلص سوانح چهارم بردن عریضه به شعبه دیتابیس و اسکن سوانح .
۳ : دریافت خلص سوانح .

نوت : هر شخص میتواند خلص سوانح شخصی دیگر را دریافت نمایند

آدرس: گلبهار سنتر منزل پنجم

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه