دیپلوم

پرداخت قیمت دیپلوم

ارائه سافت عکس برای دیپلوم

دریافت دیپلوم از دانشکده مربوط

ترانسکریپت

۱: دریافت فورم و خانه‌ پوری کامل

۲: چهار قطعه عکس ۳×۴

۲: مراجعه به امور دانشجویان و ریاست دانشکده مربوطه

۳: مراجعه به امور دانشجوبان دانشگاه مربوطه

۴: مراجعه به وزارت تحصیلات عالی

۵: دریافت ترانسکریپت از وزارت تحصیلات عالی

آدرس: کارته چهار، وزارت تحصیلات عالی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه