تهیه شهادت‌نامه چهارده‌پاسان به طریقه زیر انجام می‌شود:

۱: دریافت فورم از ریاست تربیه معلم و خانه‌پری آن

۲: مراجعه به معارف شهر به شعبه مربوطه

۳: طی مراحل آن به تربیه معلمی که از آن فارغ شده است

و برای تصدیق فراغت، به ریاست تربیه معلم، استعلام درج شود

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه