اول: دارندگان درجه تحصیلی لیسانس با ۷۵ فیصد اوسط نمرات دوره چهارساله ایام تحصیلی با درنظرداشت معیارهای پیداگوژیک

۱: سن کم‌تر از ۳۰ سال

۲: نداشتن ناکامی در دوره تحصیلی

دوم: دارندگان درجه تحصیلی ماستری با درنظرداشت معیارهای پیداگوژیک

۱: داشتن حداقل ۷۰فیصد نمرات دوره تحصیلی

۲: سن کم‌تر از ۳۵ سال

۳: نداشتن ناکامی در دوره تحصیلی

سوم : دارندگان درجه تحصیلی دکترا با درنظر داشت معیارهای پیداگوژیک

۱: سن کم‌تر از ۴۰ سال

۲: ارائه کنفرانس علمی در حضور هیئت ژوری و اعضای بورد و انسجام امور اکادمیک

آدرس: کابل، ریاست تربیه معلم، کارته چهار، روبروی وزارت تحصیلات عالی

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه