۱: داشتن تذکره تابعیت
۲: سن داوطلب (۱۸-۲۵)باشد
۳: داوطلب فارغ یکی از دانشگاه‌های ملکی و یا صنف چهاردهم و دوازدهم باشد
۴: دواطلب از توانمندی فیزیکی خوب و صحت عالی برخوردار بوده و به مواد مخدر معتاد نباشد
۵: به فارغین دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های ملکی حق اولیت داده می‌شود
۶: داشتن موافقه فامیل برای قشر اناث حتمی می‌باشد
۷: محل ثبت نام در قومندانی‌های جلب و جذب مرکز ادامه داشته و تاریخ امتحان ابتدائی توسط مسئولین محترم قومندانیت‌های جلب و جذب به اطلاع می‌رساند

شماره‌های ارتباطی:
0202651901
0700087165
0799142741۱: در عریضه (مشخصات معلم )
۲: طی مراحل آن به شعبه مربوطه
اول تائید عریضه دوم بردن عریضه به شعبه سوانح سوم بردن عریضه به شعبه رئیس خلص سوانح چهارم بردن عریضه به شعبه دیتابیس و اسکن سوانح .
۳ : دریافت خلص سوانح .

نوت : هر شخص میتواند خلص سوانح شخصی دیگر را دریافت نمایند

آدرس: گلبهار سنتر منزل پنجم۱: تابعیت افغانستان را داشته باشد
۲: فارغ صنف دوزادهم و فیصدی نمرات سه ساله شان ۷۰ فیصد کمتر نباشد
۳: سن شان (۱۸-۲۵) سال باشد
۴: قدشان از ۱۶۰ سانتی‌متر کمتر نباشد
۵: متهم به جرایم سیاسی و جنایی نباشند
۶: از صحت کامل بر خوردار باشند
۷: چهار قطعه عکس، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی از مرکز و ولایات به قومندانی عمومی اکادمی پولیس به تاریخ تعیین شده که اکادمی پولیس تعین می‌کنند؛ مراجعه نمایند.

نوت: دانشجویان بعد از سپری‌نمودن چهار سال به درجه لیسانس فارغ می‌گردند
شماره ارتباطی: 0202562139


هر شهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی خارج از کشور آموزش دیده، ابتدا اسناد تحصیلی خویش را مورد تائید وزارت امور خارجه کشور متوقف فیها قرار داده، سپس به تائید سفارت و یا قونسلگری افغانستان در همان کشور می‌رساند.
نمایندگی افغانستان در آن کشور، آن را تأیید و غرض طی مراحل به وزارت امورخارجه افغانستان طی مکتوب رسمی می‌فرستد.
هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه افغانستان، شماره مکتوبی را که در سفارت و یا جنرال قونسلگری افغانستان برایش داده شده، با خود داشته باشد و آن شماره را همراه با اصل و کاپی اسناد تحصیلی به بخش تصدیق اسناد تحصیلی خارجی می‌سپارد.
بعد از تأیید، ریاست امور قونسلی اسناد و مدارک تحصیلی و یا تعلیمی را غرض اجراآت بعدی، به وزارت تحصیلات عالی و یا معارف می‌فرستد؛

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه