بورسیه کاملا رایگان کشور ترکیه در مقطع لیسانس، ماستری و دکترا

همه رشته‌ها شامل بورسیه می‌باشد.

امتیازات:

۱: فیس دانشگاه

۲: لیلیه

۳: جیب‌خرچی

۴: بیمه صحی

۵: مصارف سفر

شرایط:

۱: فیصدی مکتب برای دوره لیسانس از ۷۰ فیصد کم‌تر نباشد و فیصدی برای رشته طبی از ۹۰ فیصد کم‌تر نباشد.

۲: سن متقاضی برای لیسانس ۲۱ و برای ماستری ۳۰ و دکترا بیش‌تر از ۴۵ نباشد.

۳: دارای دست‌آورد عالی باشد

اسناد مورد نیاز:

۱: شهادت‌نامه با نمرات سه‌ساله

۲: تذکره یا پاسپورت

۳: عکس

۴: سی‌وی در صورت موجودیت

۵: دیپلم یا تصدیق دانشگاه برای دوره ماستری

۶: سایر تقدیرنامه رضاکارانه

۷: ریکمندیشن لیتر

شماره ارتباطی :0093792279184

آدرس : کابل، سرک دهم تایمنی، کوهدامن پلازا

 

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه