ست اول

۱: فورم کاندیدی بورسیه

۲: دو قطعه تضمین خط

۳: تعهدنامه

۴: تکمیل فورم آنلاین بورسیه

۵: فورم صحی بورسیه

۶: دیپلوم و ترانسکریپت به زبان انگلیسی

۷: شهادت‌نامه صنف دوازدهم

۸: تذکره تابعیت

ست دوم

۱: تکمیل فورم آنلاین بورسیه

۲: فورم صحی تاییدشده شفاخانه شخصی با عکس و مهرشده و گزارش شفاخانه

۳: دیپلوم و ترانسکریپت به زبان انگلیسی (کاپی رنگه)

۴: شهادت‌نامه صنف دوازدهم(کاپی رنگه)

۵: تذکره تابعیت(کاپی رنگه)

آدرس: کارته چهار، وزارت تحصیلات عالی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه