ست اول

۱: فورم کاندیدی بورسیه

۲: دو قطعه تضمین خط

۳: تعهدنامه

۴: تکمیل فورم آنلاین بورسیه

۵: فورم صحی بورسیه

۶: دیپلوم و ترانسکریپت به زبان انگلیسی

۷: شهادت‌نامه صنف دوازدهم

۸: تذکره تابعیت

ست دوم

۱: تکمیل فورم آنلاین بورسیه

۲: فورم صحی تاییدشده شفاخانه شخصی با عکس و مهرشده و گزارش شفاخانه

۳: دیپلوم و ترانسکریپت به زبان انگلیسی (کاپی رنگه)

۴: شهادت‌نامه صنف دوازدهم(کاپی رنگه)

۵: تذکره تابعیت(کاپی رنگه)

آدرس: کارته چهار، وزارت تحصیلات عالی

بورسیه کاملا رایگان کشور ترکیه در مقطع لیسانس، ماستری و دکترا

همه رشته‌ها شامل بورسیه می‌باشد.

امتیازات:

۱: فیس دانشگاه

۲: لیلیه

۳: جیب‌خرچی

۴: بیمه صحی

۵: مصارف سفر

شرایط:

۱: فیصدی مکتب برای دوره لیسانس از ۷۰ فیصد کم‌تر نباشد و فیصدی برای رشته طبی از ۹۰ فیصد کم‌تر نباشد.

۲: سن متقاضی برای لیسانس ۲۱ و برای ماستری ۳۰ و دکترا بیش‌تر از ۴۵ نباشد.

۳: دارای دست‌آورد عالی باشد

اسناد مورد نیاز:

۱: شهادت‌نامه با نمرات سه‌ساله

۲: تذکره یا پاسپورت

۳: عکس

۴: سی‌وی در صورت موجودیت

۵: دیپلم یا تصدیق دانشگاه برای دوره ماستری

۶: سایر تقدیرنامه رضاکارانه

۷: ریکمندیشن لیتر

شماره ارتباطی :0093792279184

آدرس : کابل، سرک دهم تایمنی، کوهدامن پلازا

 

 

 

برای گرفتن  بورسیه‌ها در خارج از کشور موارد زیر ضروری می‌باشد:

1: اسناد تحصیلی (شهادت‌نامه دوازده یا مدرک لیسانس)

۲ : ترجمه تذکره و تائید وزارت خارجه

۳ : تائید وزارت خارجه در شهادت‌نامه‌ها

۴: عکس

۵: فیصدی نمرات از دوره مکتب از ۷۰% کم نباشد و از دوره تحصیلات عالی از ۷۵ تا ۸۰% کم نباشد.

تذکر: بورسیه هر کشور شرایط خاص خود را دارد

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه