چگونگی طی مراحل تائید ترجمه تذکره تابعیت شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در وزارت امور خارجه، قرار زیر است:

۱: ابتدا باید اصل تذکره تابعیت را در ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق کند.
۲: باید آن را در یکی از دارالترجمه های دارای جواز، به انگلیسی ترجمه کند.
۳: درست بودن ترجمۀ انگلیسی تذکره تابعیت را در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تأیید کند.
۴: در مرحله نهایی، جهت تصدیق به وزارت امورخارجه مراجعه کند. هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه، اصل تذکره، کاپی اصل تذکره و کاپی ترجمه آن را نیز با خود داشته باشد.


آدرس : وزارت امور خارجه، چهار راهی ملک اصغر، کابل
معلومات: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه