کسانی که می‌خواهند ترک تابعیت کنند؛ باید به سفارت افغانستان در کشور محل سکونت خود مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنند:

۱: تذکره اصلی خود را همراه داشته باشد؛

۲: خانه‌پری فورم درخواستی؛

۳: خانه‌پری فورم ترک تابعیت؛

۴: خانه‌پری فورم عدم مسئولیت؛

۵: فورم ترک تابعیت باید توسط خود شخص خانه‌پری، شصت و امضا شود؛

۶: ترک تابعیت فرد روی سایر اعضای خانواده‌اش تاثیر ندارد

آدرس: ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس، گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه