۱: نکاح خط در ستره محکمه افغانستان ثبت می‌شود

۲: عقد نکاح به ایجاب و قبول (رضایت) شخص ناکح و منکوحه منعقد می‌شود

۳: سن قانونی (۱۵)سال

۴: مجلس عقد با حضور مدیر ناحیه وکیل گذر و چند نفر از اقارب طرفین، منعقد می‌شود

۵: در نکاح خط، ناکح ومنکوح یا وکلای شان و شاهد دان و اشخاص معتمد مجلس عموما مهر و یا امضا می‌کنند

۶: تعین مهر در مجلس می‌شود

۷: اگر منکوحه زن بیوه باشد داشتن طلاق خط ضروری می‌باشد

۸: نکاح خط نزد منکوحه می‌باشد

۹: نکاح خط به اثر در خواست ناکح و منکوحه و یا اولیای شان داده می‌شود

۱۰: داشتن تذکره و دو قطعه عکس هر نفر ناکح و منکوحه و شاهدان

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه