۱: نکاح خط در ستره محکمه افغانستان ثبت می‌شود

۲: عقد نکاح به ایجاب و قبول (رضایت) شخص ناکح و منکوحه منعقد می‌شود

۳: سن قانونی (۱۵)سال

۴: مجلس عقد با حضور مدیر ناحیه وکیل گذر و چند نفر از اقارب طرفین، منعقد می‌شود

۵: در نکاح خط، ناکح ومنکوح یا وکلای شان و شاهد دان و اشخاص معتمد مجلس عموما مهر و یا امضا می‌کنند

۶: تعین مهر در مجلس می‌شود

۷: اگر منکوحه زن بیوه باشد داشتن طلاق خط ضروری می‌باشد

۸: نکاح خط نزد منکوحه می‌باشد

۹: نکاح خط به اثر در خواست ناکح و منکوحه و یا اولیای شان داده می‌شود

۱۰: داشتن تذکره و دو قطعه عکس هر نفر ناکح و منکوحه و شاهدان

 

۱: این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند ازدواج و طلاق خود را ثبت کنند

۲: ثبت و انحلال ازدواج تنها با ارایه فورم درخواستی و کاپی نکاح‌نامه یا طلاق‌نامه شرعی، انجام می‌شود؛

۳: آدرس ثبت دفتر ازدواج در نکاح‌نامه یا طلاق‌نامه شرعی تسجیل می‌گردد؛

۴: متقاضی ثبت ازدواج یا انحلال آن می‌توانند زوج یا زوجه (شوهر یا زن) باشد؛

۵: در حال حاضر این خدمات به‌طور رایگان ارایه می‌شود.

آدرس: ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس، گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه