۱: این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند برای نوزادان خود کارت تولد بگیرند

۲: کارت تولد نوزادان به گونه‌ی واحد ترتیب شده و از جانب مراکز صحی (شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها)، مراکز محلی (ملا امام‌ها، ملک‌های قریه و وکیلان گذر) و بخش احصائیه حیاتی مدیریت‌های ثبت احوال نفوس به‌رویت فورم ثبت تولدات که به صورت دو پارچه خانه‌پری شده است که از سوی همکاران ثبت مراکز یادشده تحریر و به والدین نوزاد، تحویل داده می‌شود.

۳: والدین نوزاد، مکلف است که الی ۳ ماه، کارت تولدی‌که از مراکز صحی یا محلی برای نوزاد خود اخذ کرده‌اند؛ جهت ثبت به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال نفوس برده و آدرس ثبت تولد طفل خود را توسط مسئول احصائیه حیاتی در محل مشخص کارت تولد طفل خود، درج کنند.

۴: کارمند مسئول احصائیه حیاتی، مکلف است حین مراجعه والدین طفل و ارائه کارت تولد نوزادش، معلومات آن را در بانک معلومات/ دیتابیس یا در دفتر ثبت تولدات مربوطه ثبت کرده و آدرس ثبت را در محل مشخص کارت درج و هم‌چنان شاخص‌های خالی کارت را خانه‌پری کند.

آدرس: ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه