برای دریافت ویزای کشور ایران موارد زیر ضروری می‌باشد:

1: همراه داشتن عکس

۲: دریافت فورم ثبت و نوبت آنلاین از انترنت کلپ‌ها

۳: مصاحبه (هدف سفرکردن به کشور ایران)

۴: مشخص کردن نوع ویزا (هوایی یا زمینی)

ویزای هوایی سه ماه و ویزای زمینی یک ماه می باشد.

۵: گرفتن تکت طیاره برای ویزای هوایی

۶: پرداخت پول ویزا و بیمه در بانک مربوط

۷: دریافت رسید و تاریخ گرفتن ویزا

 

آدرس: چهار راهی زنبق، سفارت جمهوری اسلامی ایران

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه