ویزای دبی با سه مدت ارائه می شود:

ویزا ۱۴ روزه

ویزا ۳۰ روزه

ویزا ۹۰ روزه

اسناد لازم:

۱: پاسپورت

۲: تایید پاسپورت

۳: تذکره

۴: یک قطعه عکس با زمینه سفید

تذکر:

قضیه امنیتی: اگر ویزا به امنیت راجع شد ویا ایمگریشن دبی به مسافر شک کرد، پس زمان گرفتن ویزا نامعلوم می‌باشد.

قضیه ردشدن ویزا: اگر مسافر در لیست سیاه باشد و یا اسناد لازم همزمان در سیستم دیگر هم باشد، پس ویزا آن‌ رد می‌شود.

شماره ارتباطی : ۹۳۷۹۹۴۵۴۲۷۱+ و یا ۹۳۷۸۳۸۳۹۸+
آدرس : شهرنو، چهارراهی انصاری، کابل، افغانستان

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه