۱: بنگله‌دیش -آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۲: کامبوج - آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۳: جزیره کاپ ورد - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۴: جزیره کومور - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۵: جیبوتی - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۶: جمهوری دومینک - بحیره کاراببن

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۷: گینه بیساوی - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۸: مراکش - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۹: مدغاسکر - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۰: مالدیو - بحر هند

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۱: موریتانیا - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۲: نیکاراگوا - امریکای وسطی

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۳: دولت مستقل ساموآ - اقیانوس آرام

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۴: شیشل - بخر هند

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۵: تیمور شرقی - آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌گردد

۱۶: جزایرتو والو - اوقیانوس آرام

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۷: اوگندا - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۹: سنت و ینسنت - بحیره کارابین

۲۰: هائیتی - بحیره کارابین

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۲۱: ایالات فدرال میکرونیزی - اوقیانوس آرام

ویزا نمی‌خواهد

۲۲: موزمبیق - افریقا

ویزا می‌خواهد

۲۳: جزایر پلائو - اوقیانوس آرام

ویزا نمی‌خواهد

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه