۱: بنگله‌دیش -آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۲: کامبوج - آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۳: جزیره کاپ ورد - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۴: جزیره کومور - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۵: جیبوتی - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۶: جمهوری دومینک - بحیره کاراببن

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۷: گینه بیساوی - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۸: مراکش - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۹: مدغاسکر - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۰: مالدیو - بحر هند

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۱: موریتانیا - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۲: نیکاراگوا - امریکای وسطی

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۳: دولت مستقل ساموآ - اقیانوس آرام

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۴: شیشل - بخر هند

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۵: تیمور شرقی - آسیا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌گردد

۱۶: جزایرتو والو - اوقیانوس آرام

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۷: اوگندا - افریقا

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۱۹: سنت و ینسنت - بحیره کارابین

۲۰: هائیتی - بحیره کارابین

ویزا برای پاسپورت افغانی در مرز صادر می‌شود

۲۱: ایالات فدرال میکرونیزی - اوقیانوس آرام

ویزا نمی‌خواهد

۲۲: موزمبیق - افریقا

ویزا می‌خواهد

۲۳: جزایر پلائو - اوقیانوس آرام

ویزا نمی‌خواهد

 

ویزای دبی با سه مدت ارائه می شود:

ویزا ۱۴ روزه

ویزا ۳۰ روزه

ویزا ۹۰ روزه

اسناد لازم:

۱: پاسپورت

۲: تایید پاسپورت

۳: تذکره

۴: یک قطعه عکس با زمینه سفید

تذکر:

قضیه امنیتی: اگر ویزا به امنیت راجع شد ویا ایمگریشن دبی به مسافر شک کرد، پس زمان گرفتن ویزا نامعلوم می‌باشد.

قضیه ردشدن ویزا: اگر مسافر در لیست سیاه باشد و یا اسناد لازم همزمان در سیستم دیگر هم باشد، پس ویزا آن‌ رد می‌شود.

شماره ارتباطی : ۹۳۷۹۹۴۵۴۲۷۱+ و یا ۹۳۷۸۳۸۳۹۸+
آدرس : شهرنو، چهارراهی انصاری، کابل، افغانستان

 

ویزای کشور عراق را می‌توان به دو صورت اخذ کرد:
اول: به شکل گروهی
۱: چهار قطعه عکس
۲: دریافت فرم ثبت نام
۴: تشکیل گروه
۴: تأیید پنج ارگان دولتی عراق
۵: ایمیل‌کردن لیست به سفارت عراق
۶: پرداخت پول ویزا
۷: تأیید کشور عراق
۸: اخذ ویزای گروهی

دوم: در ایام اربعین
۱: چهار قطعه عکس
۲: دریافت فرم ثبت نام، پر کردن و تحویل فرم به سفارت عراق
۳: پرداخت پول ویزا
۴: موافقه امنیتی
۵: دریافت ویزا
۶: پرداخت مبلغ مشخص مالیاتی در میدان هوایی کشور عراق

برای دریافت ویزای عراق، به آدرس زیر مراجعه کنید:

آدرس: چهار راهی حاجی یعقوب، سفارت عراق (فعلا سفارت عراق در افغانستان فعالیت ندارد)

 

برای دریافت ویزای کشور ایران موارد زیر ضروری می‌باشد:

1: همراه داشتن عکس

۲: دریافت فورم ثبت و نوبت آنلاین از انترنت کلپ‌ها

۳: مصاحبه (هدف سفرکردن به کشور ایران)

۴: مشخص کردن نوع ویزا (هوایی یا زمینی)

ویزای هوایی سه ماه و ویزای زمینی یک ماه می باشد.

۵: گرفتن تکت طیاره برای ویزای هوایی

۶: پرداخت پول ویزا و بیمه در بانک مربوط

۷: دریافت رسید و تاریخ گرفتن ویزا

 

آدرس: چهار راهی زنبق، سفارت جمهوری اسلامی ایران

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه