به طریقه زیر جواز رهنمای معاملات به‌دست بیاورید:
۱: ارائه عریضه مطبوع همراه تذکره و یک قطعه عکس
۲: اخذ و تکمیل فورم دورانی توسط ادارات ذی‌ربط
۳: ارائه سند تضمین و تکمیل طی مراحل آن
۴: اخذ تعرفه قیمت جواز تحویل آن
۵: اخذ جواز رهنمای معاملات و استعلام، مهر، لوحه و سته
۶: تاپه‌نمودن سته‌ها\


آدرس: سرک (١٥) وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست جپ - شیرپور
کابل، افغانستان

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه