هر شرکت تجارتی و زیارتی که به تصدیق اسناد و جواز خویش ضرورت پیدا می‌کند، باید مراحل زیر را تعقیب نماید:
۱: ابتداء مکتوب رسمی از مرجعی که این شرکت از آن جواز فعالیت گرفته است، عنوانی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه، اخذ می‌کند؛
۲: سپس نماینده شرکت کاپی همه اسناد شرکت را ضم مکتوب رسمی کرده و به وزارت امور خارجه جهت تائید می‌سپارد؛
۳: محصول اسناد تجاری مبلغ ۲۰۰۰ افغانی
۴: محصول شرکت‌های سیاحتی و زیارتی مبلغ ۱۵۰۰ افغانی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه