نگاهی به قانون منع خشونت علیه زن:

قانون منع خشونت علیه زن در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی وضع گردیده است. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است که آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می شود، یعنی هرکس می تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ کس نمی تواند بر آزادی دیگری تعرض نماید. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت نماید. تصویب این قانون نیز مکلفیتی بوده که دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامتی انسانی آنها انجام داده است.

در مادۀ ۵۵ قانون اساسی خانواده رکن اساسی جامعه خوانده شده و دولت به حمایت از آن مکلف شده است و همچنین وظیفه گرفته است که “به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.” در افغانستان رسوم و سنت های ناپسند فراوانی است که مخالف احکام اسلام می باشد و این قانون اگر درست اجرا شود، کمک فروانی به زدودن این سنت‌های خرافی و غیر اسلامی خواهد نمود.

قانون منع خشونت علیه زن، درسال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در جریده رسمی شماره ۹۸۹ منتشر شده است. در این قانون مصادیق خشونت بیان شده و برای هر کدام مجازات تعیین گردیده است. همچنین، تدابیر پیشگیرانه وضع شده، حقوق خشونت دیده یا قربانی خشونت تبیین شده و وظایف وزارت های مربوط در مبارزه علیه خشونت مشروحاً بیان گردیده است. در ماده ۴۳ این قانون تصریح شده است که هرگاه میان این قانون و سایر قوانین تعارض بوجود آید، این قانون بر سایر قوانین حاکم و راجح می‌باشد.

 

در مادۀ دوم قانون منع خشونت علیه زن، اهدافی برای تصویب آن ذکر شده است که می توان آنها را “به رعایت و حمایت از حقوق زنان و جلوگیری و مبارزه با تخلف از آن و همچنین ارائۀ آگاهی و آموزش در مورد خشونت علیه زنان” خلاصه کرد.

ویژگی‌های قانون منع خشونت علیه زن:

  • این قانون خشونت علیه زنان را تعریف نموده و موارد زیادی از مصادیق آن را بیان نموده است.
  • این قانون رسوم مغایر با احکام اسلامی را که باعث تضییع حقوق زنان می شود، ممنوع ساخته و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
  • این قانون بر تمام قوانین معارض با آن حاکم و راجح می باشد.
  • مجازات مذکور در این قانون برای مرتکبین خشونت مجازات شدید است و قابل تعلیق،عفو یا تخفیف نمی باشد.
  • حقوق قربانی و فرد متضرر در این قانون تاحدودی به تفصیل پیش بینی شده است.
  • شورای عالی منع خشونت متشکل از وزارت های مربوطه در این قانون مقرر شده است.
  • در این قانون تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نیز مطرح گردیده است.
  • نهادهای مجری این قانون به خوبی مشخص گردیده و برای وزارت‌های مربوطه وظایف مرتبط با ساحۀ مسئولیت‌شان تعیین گردیده است.
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه