ولایت کابل در زون مرکزی کشور موقعیت دارد ، مرکز آن شهر کابل است که پایتخت افغانستان نیز میباشد.
اين ولايت در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در جنوب  غرب باولایت میدان وردگ سرحد مشترک دارد.
ولايت کابل دارای ۴۵۸۵ کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف (۵۶.۳٪) آن کوها و دشت های ناهموار تشکیل میدهد در حالیکه یک بر سه حصه آن (۳۷.۷٪) را زمین هموار تشکیل میدهد.

 شهر کابل از ٢٢ ناحیه تشکیل گردیده و مشکلات زیادی دارد. باشندگان مناطق مرکزى این شهر از نظام نادرست ترافیک شکایت دارند، اما نبود آب صحى آشامیدنى، سرک ها، برق و نبود معلمین مسلکى از مشکلات مناطق دور دست ولایت کابل می باشد.

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه