• ۱: کاندیدان طبقه ذکور و اناث باید فارغ صنف دوازدهم باشد
  ۲: سن کاندید باید بین (۱۸-۲۲)باشد
  ۳: تابعیت افغانستان را داشته باشد
  ۴: دارای سلامتی کامل جسمی، دماغی و روانی باشد
  ۵: سوابق جرمی نداشته باشد و به مواد مخدر معتاد نباشد
  ۶: در امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم که مطابق معیارات وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ می‌شود؛ اشتراک کرده و نمره معیاری را حاصل نماید
  ۷: متعهید به ادامه خدمت طویل‌المدت به‌عنوان افسر اردو ملی افغانستان باشد
  ۸: فارغین صنف دوازدهم باشد؛ در صورتی‌که اوسط نمرات سه ساله شان ۸۰فیصد باشد؛ در صورتی‌که نمرات صنف دهم یازدهم و چهارونیم ماه صنف دوازدهم را کسب کرده باشد؛ می‌توانند به قومندانی‌های جلب و جذب مربوط خویش مراجعه کرده و فورم شمولیت به امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی پوهنتون مارشال فهیم را معه کتابچه رهنما اخذ و جذب شود؛ به تاریخ تعیین شده سال تمام فرمه‌ها جمع‌آوری شده رسما به قومندانی تسلیم می‌شود؛ بعد از تاریخ تعیین شده هیچ نوع فرمه قابل پذیرش نیست
  ۹: اسناد مورد ضرورت (فتوکاپی شهادت‌نامه یا نتایج سه‌ساله فتوکاپی تذکره، ضمانت خط و چهار قطعه عکس رنگه با زمینه سفید) به قومندانی جلب جذب ولایت و مرکز معه فورمه اخذ شده؛ تسلیم نمایند.
  امتحان در قومندانی اکادمی ملی نظامی پوهنتون مارشال فهیم واقع در قرغه کابل اخذ می‌شود

  شماره ارتباطی: 0202634042
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه