به طریقه ذیل اصلاح سن مندرج تذکره کند

۱: متقاضی می‌تواند فورم اصلاح سن را از طریق سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد.

۲: فورم یادشده صرف برای کسانی که بعد از سن هفت سال تذکره اخذ کرده و سن هجده‌سالگی را تکمیل نکرده‌اند، قابل استفاده می‌باشد.

۳: موجودیت شخص جهت اصلاح سن حتمی می‌باشد.

۴: فورم توسط ولی متقاضی خانه‌پری می‌شود

۵: جهت طی مراحل اصلاح سن در تذکره، 5 قطعه عکس نیاز است.

۶: متقاضی اصلاح سن باید اصل تذکره را با فورم اصلاح سن به دفتر پذیرش تسلیم کند.

۷: متقاضی با فورمی که در آن سن اصلی‌اش بر بنیاد کتاب اساس مربوطه توسط آرشیف ثبت احوال نفوس معلومات ارائه شده، به کمیتۀ اصلاح سن معرفی شده و کمیته اصلاح سن، سن متقاضی را تثبیت و در فورم درج کند.

۸: متقاضی، تذکرۀ اصلاح شده خود را از شعبه مربوطه تسلیم می‌گردد.

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه